Semesterside for REL4000 - Høst 2016

 • 7 oktober - innlevering av førsteutkast prosjektskisse
  Studenten sender utkastet til kontaktperson
 • Uke 43 (24-28 oktober) - samtale om førsteutkastet med kontaktperson.
  Studenten sender e-post (beg. av uke 42) til kontaktperson og avtaler tid.
 • 14. november – innlevering av andreutkast prosjektskisse.
  Studenten sender andreutkastet (som vedlegg til e-post) til kontaktperson.
  Alle punktene skal være utfylt: Tema, problemstilling (forskningsspørsmål), teori, metode, materiale (kilder), etiske betraktninger, sekundærlitteratur.
  Lengde mellom 5-10 sider.
 • Uke 47 (5-9 des) – samtale med kontaktperson om andreutkastet.
  Studenten sender e-post til kontaktperson (beg. av uke 46) og avtaler tid.
 • 16. desember – endelig innlevering av prosjektskisse
7. sep. 2016 11:23

Program for Granavolden er lastet opp i Fronter under læringsressurser.

2. sep. 2016 10:35