Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. desember

Eksamensordning

Prosjektskisse.

Utlevering av oppgaven: 7. desember kl. 12:45

Innleveringsfrist: 15. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 19:55