Innleveringer, frister og praktisk informasjon REL4000

I løpet av semesteret skal du i tillegg til å følge seminarer, levere første- og andreutkast av prosjektbeskrivelsen, og ha individuelle samtaler med kontaktperson. Kontaktperson får du tildelt på todagersseminaret på Granavollen.

Seminarer, innleveringer og individuelle samtaler

Se timeplan for oversikt over felles seminarer.

6. oktober kl. 11:00

Innlevering av førsteutkast av prosjektbeskrivelsen. Sendes per e-post til kontaktperson, og følges opp med samtale med kontaktperson i uke 41 eller uke 42 (etter avtale).

17. november kl. 11:00

Innlevering av andreutkast av prosjektbeskrivelsen. Sendes per e-post til kontaktperson, og følges opp med samtale med kontaktperson i uke 47 eller 48 (etter avtale)


Kildebruk og referanser

Publisert 10. aug. 2017 15:27 - Sist endret 10. aug. 2017 15:27