Pensum/læringskrav

Stausberg, Michael og Steven Engler. 2011. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. London/New York: Routledge.

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Fagbokforlaget.

Publisert 14. aug. 2017 14:02 - Sist endret 14. aug. 2017 14:02