Semesterside for REL4000 - Høst 2019

Prosjektskissen skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mi...

2. des. 2019 15:53

Den avlyste forelesningen 24. september er satt opp igjen 5. november. Timeplanen er oppdatert. 

24. sep. 2019 13:11

Undervisning 24. september flyttes til november. Tidspunkt for den nye samlingen blir annonsert så snart det er klart.  

24. sep. 2019 08:37

I tillegg til de oppsatte seminarene i timeplanen er også Granavoldenseminaret fra 28.-29. august en obligatorisk del av undervisningen på REL4000.

Merk at undervisningstidspunkt og sted kan variere. Endringer kan forekomme. Det er til enhver tid undervisningsplanen i Canvas som er gjeldende.

9. aug. 2019 10:09