Pensum/læringskrav

  • Stausberg, Michael og Steven Engler. 2011. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. London: Routledge. Kapitler: 1.1-1.6.
  • Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Oslo: Fagbokforlaget
Publisert 24. mai 2019 16:51 - Sist endret 24. mai 2019 16:51