Semesterside for REL4000 - Høst 2020

Prosjektskissen skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd...

30. nov. 2020 16:07

I REL4000 er det fysisk undervisning på seminarene og dermed viktig at studenter og ansatte følger disse reglene for å unngå smitte:

  • Studenter og ansatte må opprettholde avstandsregler både ved inngang og utgang fra rom og auditorier og i rommet.
  • Vask hender ofte og vær hjemme hvis du er syk.
  • Desinfiseringsservietter eller antibac er tilgjengelig. Studenter (og ansatte) må selv må tørke over egen arbeidsplass før undervisningen starter.
28. aug. 2020 13:41

 

REL4000 - Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen, REL4001 - Religionsvitenskapelig teori og metode. Emnene er tenkt i sammenheng og innleveringsfrister tilpasset progresjonen. Samlet oversikt over undervisning og frister på de to emnene fins i Canvas. 

Undervisning i REL4000 på mandager er 12.15-14.00 på seminarrom 2, Sophus Bugge, og REL4001-Religionshistorisk teori på fredager kl. 10.15-14.00 PAM seminarrom 6. OBS - I uke 43 vil undervisningen på REL4000 (prosjektskisse) vil foregå på tid/rom oppsatt for REL4001, og omvendt.

mandag 17. aug. Velkomst REL4000

mandag 24. aug. Forberedelse til Prosjektseminar: Finn stoff på biblioteket. REL4000

torsdag 27. aug. Prosjektseminar PAM 454 REL4000

fredag 28. aug.   Prosjektseminar 12.etg. NT REL4000

mandag 31. aug. "Penn og papir" REL4000

NB! mandag 7. sep. Bibliotekskurs...

21. juli 2020 15:26

I løpet av semesteret skal du i tillegg til å følge seminarer, levere første- og andreutkast av prosjektbeskrivelsen, og ha individuelle samtaler med kontaktperson. Kontaktperson får du tildelt på todagersseminaret 27. og 28. august.

1. oktober kl. 11:00
Innlevering av førsteutkast av prosjektbeskrivelsen. Sendes per e-post til kontaktperson, og følges opp med samtale med kontaktperson i uke 41 eller uke 42 (etter avtale). Førsteutkastene vil også diskuteres på et seminar fredag 23. oktober 10.15-14-00, PAM Seminarrom 6.

13. november kl. 11:00

Innlevering av andreutkast av prosjektbeskrivelsen. Sendes til Cecilie, skriftlig tilbakemelding innen 7. desember. 

8. juli 2020 18:58