Undervisningsoversikt REL4000

 

REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap – prosjektbeskrivelsen, REL4001 – Religionsvitenskapelig teori og metode. Emnene er tenkt i sammenheng og innleveringsfrister tilpasset progresjonen. Samlet oversikt over undervisning og frister på de to emnene fins i Canvas. 

Undervisning i REL4000 på mandager er 12.15-14.00 på seminarrom 2, Sophus Bugge, og REL4001-Religionshistorisk teori på fredager kl. 10.15-14.00 PAM seminarrom 6. OBS – I uke 43 vil undervisningen på REL4000 (prosjektskisse) vil foregå på tid/rom oppsatt for REL4001, og omvendt.

mandag 17. aug. Velkomst REL4000

mandag 24. aug. Forberedelse til Prosjektseminar: Finn stoff på biblioteket. REL4000

torsdag 27. aug. Prosjektseminar PAM 454 REL4000

fredag 28. aug.   Prosjektseminar 12.etg. NT REL4000

mandag 31. aug. "Penn og papir" REL4000

NB! mandag 7. sep. Bibliotekskurs - fremmøte på Læringsoasen https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/uhs/spesialrom/laringsoasen.html

torsdag 1. okt.  Innlevering av førsteutkast til prosjektskisse (Canvas kl 11:00) REL4000

fredag 23. okt. Tilbakemelding på 1. utkast til prosjektskisse REL4000

torsdag 12. nov. Innlevering av andreutkast til prosjektskisse (Canvas kl 11:00) REL4000

fredag 11. desember     Innlevering av Prosjektbeskrivelse

OBS: Mindre justeringer og oppdateringer kan komme. Det kommer også mer detaljert informasjon om innleveringer.

 

Publisert 21. juli 2020 15:26 - Sist endret 21. aug. 2020 13:51