Anbefalt litteratur

Faglitteratur til prosjektskissen finner studentene selv. Boken under er anbefalt, men ikke pensum.

  • Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Oslo: Fagbokforlaget
Publisert 2. juli 2020 13:11 - Sist endret 13. juli 2020 20:00