Beskjeder

Publisert 4. feb. 2013 15:19

OBS! Forelesningsplanen er ikke fullstendig. Tid og sted for neste seminar er 14.februar, bestemt etter diskusjon på første samling. Fullstendig forelesningsrekke vil bli publisert når dette er avklart med studentene på emnet.