Dette emnet er nedlagt

REL4011 – Religionshistorisk forskningstema 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys i tilknytning til ulike forskningsaktiviteter, som besøk av gjesteforskere, arrangement av forskningsseminar- eller konferanse, samt planlagte og pågående forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Du får innblikk i aktuelle religionshistoriske problemstillinger og aktuell religionshistorisk forskning.

Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til forskernivå og forutsetter forkunnskaper innenfor det aktuelle temaområdet.

Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i religionshistorie

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser og veiledet lesning. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 5 - 7 sider

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Engelsk