This course is discontinued

Semester page for REL4015 - Autumn 2014

Kjære studenter,

Innleveringsfrist for semesteroppgaven er satt til mandag 24. november kl. 15.00. Oppgaven leveres i Fronter.

Sep. 11, 2014 11:22 AM

Kjære studenter,

Mandag 15. september starter blokkundervisningen på REL4015 - Islamic Modernities. Temaliste for seminarene er lastet opp i Fronter, under mappen "Undervisningsmaterial".

Til seminaret den 15. sept. skal dere lese de tre første artiklene på denne lista.

Semesteroppgaven deles ut på første seminar. Hold dere oppdatert på semestersiden og i Fronter om frister og annen viktig informasjon.

Sep. 9, 2014 3:03 PM