Dette emnet er nedlagt

REL4040 Kjønn og religion - semesteroppgave

8-10 siders oppgave

Anvend de analytiske begrepene dikotomi og hierarki i en analyse av aspekter ved kjønnsrelasjoner i minst to religiøse tradisjoner.