Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Faghistorie/ teori

* Moore, Henrietta: Feminism and Anthropology, Cambridge 1988. Polity Press. Kapittel 1, 2, 6, s 1 - 41, 187 - 198. (50 s.) .

* Gill, Sean: "Why Difference Matters: Lesbian and Gay Perspectives on Religion and Gender" i King, Ursula og Tina Beattie (red): Gender, Religion and Diversity, 2005. London: Continuum. s. 201-211 (11s.).

* Mikaelsson, Lisbeth: "Homo religiosus - men only? Kjønnsforskning i religionsvitenskapen" i Gihus, Ingvild Sælid og Lisbeth Mikaelsson: Nytt blikk på religion, studiet av religion i dag, 2001. Oslo: Pax. Kap. 8 (23.s).

* Narayan, Uma: "Cross-Cultural Connections" i Dislocating Cultures, 1997. London: Routedge. s. 83-117, (35s.).

* Scott, Joan W.: Gender. A Useful Category of Historical Analysis, i The American Historical Review, nr 91 (5), 1986: 1053 - 1075. (22 s.) .

* Abu-Lughod, Lila: "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women" i American Ethnologist, American Anthropological Association 17 (1) , 1990. s. 41 - 55. (15 s.).

Thorbjørnsrud, Berit: "Innledning" i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, 2005. Oslo: Abstrakt. s. 7-33 (27 s.).

Historisk/ tematisk del

Jødedom

Sered, Susan Starr: Women as Ritual Experts: The Religious Lives of Elderly Jewish Women in Jerusalem, 1992. Oxford University Press. s 1 - 169. (170 s.) .

Kristendom

Preston, Nora Stene: "Det Gud har sammenføyd", i: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Oslo 2005, Abstrakt. (27 s.).

* Thorbjørnsrud, Berit: "Born in the Wrong Age: Coptic Women in a Changing Society", s 167 – 189, i: Harder, Nelly van Doorn og Kari Vogt (red): Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today, Oslo 1997. Novus Forlag. (23 s.) .

* Sky, Jeanette: "Faderen og hans sønner. Perspektiver på kjønn i kristendommen" i Kjønn og religion, 2007. Oslo: Pax. Kap. 2 (30s)..

* Vogt, Kari: "Becoming Male: A Gnostic and Early Christian Metaphor" i Børresen, Kari E.: Image of God and Gender Models, 2001. Oslo: Solum. s.172-187 (16s.).

Islam

Mir-Hosseini, Ziba: Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran, 1999. London: Princeton University Press. . (279s.) .

Buddhisme/Hinduisme

Gyatso, Janet og Hanna Havnevik (red): Woman in Tibet, 2005. London: Hurst. (113s.).

McHugh, Ernestine: Love and Honour in the Himalayas, Philadelphia 2001, Philadelphia Press. (169 s.).

* I kompendium til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 30. mai 2007 13:37 - Sist endret 4. juni 2007 17:58