Semesterside for REL4040 - Høst 2011

Generell informasjon om innlevering av kvalifiseringsoppgaven.

Hver student må levere og få godkjent kvalifiseringsoppgaven for å kvalifisere seg og kunne gå opp til eksamen. Oppgaveteksten er lagt ut på semestersiden og fristen for innlevering er angitt i den detaljerte undervisningsplanen. Oppgaven lastes opp i innleveringsmappen.

Kort om formatet på oppgaven: Lengden på besvarelsen skal være på ca. 3 sider eksklusive litteraturliste og evt. forside, 1 ½ linjeavstand, 12 p skrift (Times New Roman e.l.) og paginert (sett inn sidetall). Skriv navnet ditt på oppgaven.

Les oppgaveteksten nøye. Det du skriver, skal være svar på den. Gi gjerne din tolkning av oppgaveteksten, som samtidig kan være en presentasjon av hvordan du vil løse oppgaven. Før referanser og litteraturliste konsekvent. Ikke referer til forelesning. Husk kildeliste....

8. sep. 2011 12:14