Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL4100 - Høst 2013

Syftet med gruppseminarierna är att bearbeta kapitlen i John Hinnell (ed.), The Routledge Companion to the Study of Religion. Till varje seminarium skall ni (två och två) i samråd med mig och era kamrater välja ut ett kapitel i Hinnell som ni skall presenteras dels muntligt för gruppen och dels skall ni lämna in en skriftlig kopia på er genomgång (Max 2-4 A4 sidor). Den skriftliga sammanfattningen skall sändas in till kursens sida på Fronter och göras tillgänglig för alla deltagare i kursen. Ni väljer med fördel ett kapitel som ni kan ha nytta av i ert framtida skrivande. Tänk på följande punkter:

 

  • Sammanfatta kapitlets innehåll
  • Vilka teoretiska och metodiska frågor väcker kapitlet
  • Vilka styrkor och svagheter återfinns i kapitlet?
  • Ge en kritisk sammanfattning av kapitlet

 

Till seminariet den 6 september skall ni välja kapitel ur bokens förs...

20. aug. 2013 16:12