Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å belyse ulike aspekt av det religiøse liv i vesten som med en samlebetegnelse kalle nyreligiøsitet. Nyreligiøsiteten omfatter nye religiøse bevegelser fra det 20.århundre, men også nye symboler, ritualer og forestillinger som har fått innpass i veletablerte religiøse samfunn. Nyreligiøsiteten sees i sammenheng med den esoteriske tradisjonen, østlige impulser og samtidsfenomen.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om nyreligiøsitetens mangfoldige ytingsformer, dens sentrale symboler, ritualer og tekster samt dens forståelse av muligheter for menneskelig selvutvikling. Studentene skal også skaffe seg innsikt i ulike teoretiske perspektiv som er anvendt i analyser av nyreligiøsiteten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet kultur- og idestudier.

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet over lapper med tidligere REL2010 Nyreligiøsitet

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette
emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Utkast til semesteroppgaven må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering REL4111 V08
Periodisk emnerapport REL4111 V09

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk