Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL4111 - Vår 2007

Innleveringsfristen for semesteroppgaven er 30.mai.

Semesteroppgaven skal leveres i 2 eksemplarer i instituttekspedisjonen i åpningstiden innen kl.15:00. Det skal samtidig leveres en obligatorisk erklæring vedr. fusk som lastes ned og fylles ut.

Lykke til!

15. mai 2007 16:15

Gjesteforelesning

Prof. Mark Jurgensmeyer holder gjesteforelesning om "The Global Rise of Religious Violence".

Professor Mark Juergensmeyer fra University of California, Santa Barbara er en verdenkjent religionsforsker med religiøs terrorisme som spesialområde.

Juergensmeyer har blant annet skrevet boken "Terror in the mind of God" hvor han intervjuer religiøse terrorister og sammenligner voldsbruken man finner innenfor alle store religiøse tradisjoner.

Hvorfor har det vært en markant økning i religiøst motivert vold de siste tiårene? Hva får en person til å bli selvmordsbomber? Dette er spørsmål Juergensmeyer tar opp i sin forelesning ved UiO 18. april.

NB! Tid og sted er flyttet:Tid: onsdag 18 april, kl. 14:15 -16:00 Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, A-blokka

30. mars 2007 12:44

Det er nå gjort endringer i undervisningsplanen som følge avlysningen 2/3. Se detaljert undervisningsplan.

5. mars 2007 11:19