Dette emnet er nedlagt

REL4111 Semesteroppgave V08

Healing som nyreligiøs praksis.