Dette emnet er nedlagt

REL4120 – Balkan og religiøs pluralisme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi studentene innsikt i betingelsene for religiøs pluralisme med særlig vekt på dagens religionssituasjon i Vest-Balkan-regionen (det tidligere Jugoslavia og Albania).

Hva lærer du?

Ved siden av å gi kunnskap om de tre religionene i området (gresk-ortodoks, islam og katolisisme), deres selvforståelse og synet på andre religioner, skal studentene få grundig kjennskap til historiske og sosiale forhold som virker inn på religionene i denne regionen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

BA-graden med fordypning i religionshistorie.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt utover semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave som vurderes med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2004. Usikkert når emnet går neste gang.

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Norsk