This course is discontinued

Semester page for REL4140 - Spring 2004

Ingen kandidater er innkalt til muntlig! Begrunnelser gis av Anne Stensvold tirsdag 22.juni på tlf: 67142378 mellom kl.12:00-13:00. GOD SOMMER!

June 17, 2004 2:00 AM

Evaluering av undervisningen Til de som ennå ikke har gjort det: Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning. Gå inn i CF-rommet, velg 'Evaluering', fyll ut skjemaet på skjermen og trykk 'Send svar'. Svarfrist er 16. juni. På forhånd en stor takk!

June 10, 2004 2:00 AM

Note! Erik Thorstensen's lecture the 15th of April has been moved to 22nd of April because of illness. See timetable for time and place!

Apr. 14, 2004 2:00 AM