This course is discontinued

Siste samling 21. april må desverre avlyses da emneansvarlig ikke rekker hjem i tide grunnet flytrafikksituasjonen.

Apr. 19, 2010 3:34 PM