This course is discontinued

Semesteroppgave

For å kunne levere endelig semesteroppgave må du i løpet av semesteret levere og få godkjent et førsteutkast. Førsteutkastet leverer du i Fronter til gitt frist.

Semesteroppgave

Detaljert informasjon om semesteroppgaven samt innleveringsfrist vil bli gitt i undervisningen.

Praktisk informasjon

Published Jan. 8, 2016 10:59 AM - Last modified Oct. 27, 2017 1:53 PM