Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i fiqh-basert islamsk ekteskaps- og skilsmissepraksis, for eksempel mahr, inngåelse av ekteskapskontrakt, regler for skilsmisse, talaq, khula osv.

Det vil bli regionale eksempler med vekt på Iran, Pakistan og Vest-Europa.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om problemstillinger knyttet til islamsk rettslære og regional praksis. Studenten skal videre beherske grunntrekk i:

1) klassisk fiqh

2) kodifisert familierett i muslimske stater i dag.

Emnet vil også legge vekt på forholdet til reformtenkning og reformforslag i islamsk familierett etter 1995.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på masterprogram i kultur- og idestudier, studieretning religionshistorie.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på REL1050 – Islam (nedlagt)

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer.

Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport REL4150 H08

Annet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke inntil videre.

Undervisningsspråk

Norsk