Dette emnet er nedlagt

Hjemmeoppgave til RES 1502 Perspektiver …

Hjemmeoppgave til RES 1502 Perspektiver på religion. Oppgavetekst: “Drøft tsunamien i Sydøst-Asia i lys av Max Webers teodicé-begrep”. Levering innen 7. april. Oppgaven skal være bestått før eksamen i emnet.

Publisert 10. feb. 2005 01:00 - Sist endret 10. mai 2005 22:04