Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RES1502 - Vår 2005

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb tirsdag 21.juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlister i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

10. mai 2005 02:00

HJEMMEOPPGAVEN: Det er 52 studenter som har meldt seg til eksamen i emnet. Av disse leverte 42 studenter hjemmeoppgaven innen fristen. Alle som har levert hjemmeoppgaven har bestått denne.

22. apr. 2005 02:00

Hjemmeoppgave til RES 1502 Perspektiver på religion. Oppgavetekst: “Drøft tsunamien i Sydøst-Asia i lys av Max Webers teodicé-begrep”. Levering innen 7. april. Oppgaven skal være bestått før eksamen i emnet.

10. feb. 2005 01:00