Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

McGuire, Meredith: The Social Context, 2002. Belmont, Calif.: Wadsworth Thomson Learning. 400 s.

Morris, Brian: Anthropological Studies of Religion, 1994. Cambridge: Cambridge University Press. 350 s.

Preus, J. Samuel: Explaining Religion, 1987. New York og London: Yale University Press. 210 s.

Publisert 6. mars 2005 03:09