Semester page for SAN1110 - Autumn 2004

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i SAN1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til SAN1120 før sensur foreligger. Alle som består SAN1110 er garantert plass på emnet.

Nov. 17, 2004 1:00 AM