Viktig beskjed til studenter som …

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i SAN1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til SAN1120 før sensur foreligger. Alle som består SAN1110 er garantert plass på emnet.

Published Nov. 17, 2004 1:00 AM - Last modified Mar. 6, 2005 3:42 AM