Undervisning - tid og sted

Grammatikk

Orienteringsmøte holdes første time: onsdag 25. august kl. 10.15.

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Indo Iransk bibliotek (rom 1134) Niels Treschows hus ( i perioden 25. august til 1. desember)

Finn Thiesen

Grammatiske øvelser

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Indo Iransk bibliotek (rom 1134) Niels Treschows hus ( i perioden 24. august til 30. november)

Eystein Dahl

Innføring i sanskrit

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Indo Iransk bibliotek (rom 1134) Niels Treschows hus ( i perioden 27. august til 3. desember)

Vivi Hals

Published Mar. 6, 2005 3:42 AM