Semester page for SAN1120 - Spring 2006

Det blir ingen undervisning i dag 13/2 pga. sykdom.

Feb. 13, 2006 11:03 AM

OBS! Det har vært angitt feil rom for undervisningen på onsdager 15.15-16. Undervisningen vil gå som følger:

Teoretisk grammatikk og tekstgjennomgang• Mandag kl. 12:15 -14:00, Rom 220 Henrik Wergelands hus ( i perioden 16. januar til 22. mai) Lars Martin Fosse. Vi leser utdraget fra Manus lovbok (Manava Dharmashastra) i Lanmans Reader.

Tekstgjennomgang• Onsdag kl. 15:15-16:00, Rom 167 P.A.Munchs hus ( i perioden 18. januar til 24. mai) Lars Martin Fosse. Vi leser utdrag fra upanishadene. Tekst blir utlevert av foreleser.

Jan. 9, 2006 9:28 AM