Dette emnet er nedlagt

SAS1300 – Sørasiatisk litteraturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tilbud til studenter som er interessert i de forskjellige sørasiatiske litteraturer og deres samfunnsmessige bakgrunn. Emnet formidler kunnskap om hele den sørasiatiske litteraturens historie, fra den gammelindiske litteraturen (sanskrit og tilhørende språk, blant annet de store eposene), via mellomalderens litteratur, til den nyere tids moderne litteratur skrevet på urdu, hindi og bengalsk: romaner, noveller, dikt og drama som gjenspeiler spenningen mellom det europeiske og det indiske. Også den etter hvert så anerkjente engelskspråklige litteraturen som er skrevet av forfattere fra Sør-Asia vil bli tatt med. I tillegg vil det indiske teaterets historie og den indiske filmens tidlige historie bli tatt med. Det vil også bli gått inn på hvilke måter forskjellige litterære verk blir innarbeidet i filmer og teaterstykker. Den nøyaktige tematikken vil i noen grad være avhengig av ressurser, og av studentenes behov. Emnet er uavhengig av kunnskap i et sørasiatisk språk.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om litteraturhistorien, og om det samfunnet som har gjenspeilet seg i litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 12. januar 2007, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på dette språk er en forutsetning. Emnet er uavhengig av kunnskap i et sørasiatisk språk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med SAS4300 Sørasiatisk litteraturhistorie.

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette
emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen er organisert i 14 ukentlige dobbeltforelesninger over hele semesteret, i alt 28 timer, hvorav 14 timer er organisert som seminarundervisning. I undervisningen vil det også bli lagt opp til studentdeltakelse. Det blir forventet at studentene leser hele pensumet. Studentene har også muligheten til å fordype seg ytterligere i materiell som kan lastes opp i Fronter.

Det vil bli lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Studenten kan velge mellom et tema om litteratur eller film.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 4-6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Inngår som valgfritt emne under områdegruppen Sør-Asia.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang vår 07

Eksamen

Siste gang vår 07

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.