Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SAS3500 - Vår 2013

Seminaret, tirsdag 12/2

Vi skal i neste seminar arbeide med blogginnleggene deres. For at alle skal stille forberedt er det fint hvis dere kan sende utkastene til resten av gruppa innen mandag klokka 12. Dere kan benytte en av Geirs fellesmeldinger til dette. Det vil også bli satt av litt tid til å diskutere mulige temaer for essayene deres.

5. feb. 2013 16:21

Detaljert undervisningsplan vil bli lagt ut ved semesterstart.

26. nov. 2012 16:51