Dette emnet er nedlagt

SAS4001 – Prosjektutforming for Sør-Asiastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ruster deg til å begynne på masteroppgaven.

Gjennom aktiv deltakelse i undervisningen vil du få bistand til å operasjonalisere temaet ditt, utvikle en problemstilling og utforme en konkret prosjektbeskrivelse.

Som ledd i prosjektutformingen vil du introduseres til grunnleggende forskningsmetoder innen områdestudier – fortrinnsvis feltarbeid med deltakende observasjon og/eller intervjuer, diskursanalyse, tekstanalyse og mindre surveys.

Du vil også få hjelp til å finne faglitteratur slik at du kan posisjonere ditt prosjekt analytisk. I tillegg vil du få en innføring i forskningsetikk i alle ledd for å oppøve solid forskningsetisk bevissthet.

Tema for masterprosjektet velger du i samråd med faglærer, men jo nærmere stabens forsknings­kompetanse det ligger desto mer spesialisert oppfølgning vil du få.

Hva lærer du?

  • oversikt over de viktigste forskningsmetodene som benyttes for å framskaffe empiriske data innen India-studier
  • førstehåndserfaring med prosjektplanlegging, herunder temavalg, problemformulering, analytisk posisjonering og skriftlig utforming
  • økt bevissthet om forskningsprosessens etiske sider, som foruten våre forsknings­etiske retningslinjer også omfatter dilemmaer som kan oppstå underveis i forskningsprosessen
  • erfaring med både skriftlig og muntlig fremlegging av tema tilknyttet masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogram i Asia- og Midtøsten-studier, studieretning Sør-Asia.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av både forelesninger og seminarer. Noen av seminarene vil være hel- eller halvdags.

Oppmøte er obligatorisk. Du må være tilstede ved minst 80 prosent av undervisningstimene. Emnet forutsetter aktiv deltakelse, både i form av diskusjoner, egne fremlegg, kommentarer på andres framlegg og praktiske øvelser.

For å få konkrete innblikk i de senere fasene av forskningsprosessen, forventes du også å delta på masterkollokvien, der viderekomne masterstudenter presenterer tekstutkast. Nærmere informasjon om masterkollokvien kommer ved semesterstart.

Eksamen

Eksamensformen er en mappeeksamen med to komponenter:

  1. Et bokessay på 3-4 sider som drøfter analytiske implikasjoner av metodevalgene i en selvvalgt bok/monografi som er tematisk relevant for masterprosjektet ditt. Essayet leveres midtveis i semestret.
  2. En prosjektbeskrivelse som spesifiserer problemstilling, metode og analytisk posisjonering ved det masterprosjektet du skal gjennomføre i de etterfølgende semestrene. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde referanser til minimum 1200 siders faglitteratur med regional, teoretisk og metodisk relevans. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 8-10 sider.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk