Informasjon om innlevering av semesteroppgave i Inspera

Semesteroppgaven skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format.

Du finner anbefalte maler for innlevering og informasjon om hvordan man fjerner personinformasjon fra dokumentet på UiOs nettsider om innleveringer i Inspera

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

På besvarelsen skal du ikke skrive navnet ditt, men bruke kandidatnummeret som du finner i StudentWeb. Husk å skrive kandidatnummeret både på forsiden og øverst på hver side av besvarelsen (bruk topptekst funksjonen i Word). 

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Har du spørsmål eller får problemer med innleveringen, kontakt studiekonsulent Malene Bøyum umiddelbart og før innleveringsfristen.

Sensorveiledningen vil bli publisert samme dag som sensuren under overskriften "Eksamen" på emnesiden.

Lykke til!

Publisert 9. mai 2019 16:11 - Sist endret 9. mai 2019 16:11