Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan og Nepal er stater med et mangfoldig politisk liv. Demokratiets virkemåte, politisk autoritet, forståelse av representasjon, og valgprosesser er temaer av betydning for regionens stabilitet og utvikling. Emnet tar utgangspunkt i at et humanistisk perspektiv er nødvendig for å gi en utfyllende forståelse for sørasiatisk politisk praksis. Undervisningen på emnet er knyttet til pågående forskning på prosjektet "Political Culture in South Asia". Det nøyaktige temaet for undervisningen kan derfor variere fra semester til semester.

Høsten 2010 handler om politisk lederskap:
Vi ser på politiske ledere og hva som skaper deres politiske posisjon. Er det arv? Er det karisma; og i så fall, hva betyr karisma? Handler politisk lederskap om grupperinger og grupperingspolitikk (factionalism, the grand Indian faction), eller om kasteligninger og stemmeblokker? Er det likhetstrekk mellom partiene på tvers, eller er forskjellene for store mellom kadrebaserte partier som CPM og i noen grad BJP på den ene siden og de personfokuserte partiene i sentrum av indisk politikk?

Hva lærer du?

Du lærer om utvalgte politiske temaer i Sør-Asia.

Du lærer å tolke politiske prosesser i Sør-Asia.

Du forbereder din forståelse av en akademisk tekst gjennom eget arbeid.

Du skjerper din evne til å lese akademisk litteratur på en kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på AAS-master, studieretning Sør-Asia.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på AAS-master, studieretning Sør-Asia.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at pensum fra SAS1504 / SAS 2504 Politisk kultur i Sør-Asia er kjent.
Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Emnet vil være en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Semesteroppgaven vil være å skrive en biografi over en utvalgt politiker. Du velger selv hvilken politiker du vil ta for deg. Kildene til informasjon om politikerens liv og virke kan variere. Aviser vil være viktig, men i flere tilfeller vil det foreligge biografier eller selvbiografier. Om du har hindi i BA-graden vil det være anledning til å bruke hindispråklige kilder. Det biografiske materialet skal i oppgaven drøftes opp mot den teoretiske innsikten i pensum og forelesninger.

Emnet vil bestå av omtrent fem forelesninger og fem seminarer og fordrer aktiv deltakelse av studentene. Undervisningen vil normalt finne sted over en ganske kort periode.

Eksamen

Semesteroppgave, 7-10 sider.

Informasjon om riktig bruk av sitatteknikk og skjema for obligatorisk erklæring vedr fusk finner du her

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk