Dette emnet er nedlagt

SAS4500 – Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i et spesialisert tema innen Sør-Asia studier.

Valget av tema vil være avhengig av foreleseren, men det vil som regel være en spesialisering innen et tema du som student på Sør-Asia studier vil ha fått en bred bakgrunnskunnskap om.

Som regel vil undervisningen ta utgangspunkt i et visst antall bøker (monografier eller redigerte bind). Disse vil bli gjennomgått i sin fulle bredde – kontekst, metodologi, teori og så videre.

Ofte vil foreleseren selv være bokens forfatter eller redaktør.

Høsten 2014:

Hindu heroines and goddesses as role models in contemporary India?

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emne skal du ha:

  • innsikt i akademisk skriving, drøfting og argumentasjon
  • fått god forståelse av et akademisk sakskompleks innenfor Sør-Asia studier
  • bedret dine kunnskaper om Sør-Asia
  • erfaring med å skrive, fremlegge og forsvare din egen vitenskapelige tekst

Karakteren vil indikere hvor godt du har maktet dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master i sanskrit eller Sør-Asia studier ved program for asiatiske og afrikanske studier.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsspråket er norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.

Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på dette språk er en forutsetning.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieelementer det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Vi har som mål at du som student skal være aktiv i læringsprosessen. Noe av undervisningen vil også foregå på Fronter.

Underveis i semesteret skal studenten legge frem førsteutkast til semesteroppgaven. Førsteutkastet skal ha et omfang på 1-3 sider og leveres i Fronter (12 pkt, halvannen linjeavstand).

Utkastet må godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om førsteutkastet er godkjent eller ikke godkjent. Godkjente oppgaver er gyldige kun i semesteret studenten tar emnet.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

For å kvalifisere til innlevering av semesteroppgave, må førsteutkastet til semesteroppgaven være godkjent av faglærer.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk