Dette emnet er nedlagt

SAS4501 – Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet hjelper deg i gang med å formgi ditt datamateriale som kapitler og andre byggesteiner i en masteroppgave.

Blant annet introduseres du til ulike akademiske skrivestiler, litterære valg og den kontinuerlige vekslingen mellom case-utvikling («å skrive innenfra») og disposisjonstenkning som et masterprosjekt innebærer.

Du lærer også hvordan du kan integrere ditt eget materiale med relevant faglitteratur slik at du kan utvikle dine egne analytiske drøftinger.

I tillegg føres du nærmere forskningsfronten gjennom lesning og presentasjon av to nyere bøker eller monografier (fortrinnsvis publisert i løpet av de fem siste årene).

Hva lærer du?

Ved å følge undervisningen, lærer du

  • Begrepsfesting av komplekst datamateriale
  • Tekstlig formgivning
  • Akademisk argumentasjon
  • Konstruktiv kommentering
  • Kritisk lesning av nyere faglitteratur
  • Muntlig presentasjon av fagtekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen spenner over ca. åtte dobbelttimer spredt over mesteparten av semestret, med samlinger ca. annenhver uke. Undervisningen vil hovedsakelig ha form som diskusjonsseminarer der emneansvarlig og studentene veksler på å framlegge og diskutere skriverelaterte tekster, nyere faglitteratur og egenproduserte kapittelutkast.

Kapitteldiskusjonene er åpne for alle masterstudenter i Sør-Asiastudier.

For å få kurset godkjent, må du delta på minst 80 prosent av seminarene

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven består i muntlig presentasjon av bok/monografi.

Eksamen består i et bokessay (semesteroppgave, 8-10 sider) som sammenlikner og kontrasterer de analytiske argumentene og skrivetekniske grepene i kursets bøker/monografier.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk