Dette emnet er nedlagt

SAS4502 – Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bistår deg i å ferdigstille masteroppgaven og gir deg trening i formidling.

For masteroppgavens del skal skissene fra forrige semester revideres, tilskjæres og sammenkobles slik at de tilsammen utgjør en konsistent argumentasjonskjede.

Som på SAS4501 vil diskusjon av egne og andres tekstutkast stå sentralt.

I formidlingsdelen av emnet introduseres du til utvalgte råd om forskningsformidling, som du skal prøve ut både muntlig og massemedialt.

Hva lærer du?

Ved å følge undervisningen, lærer du

  • Tekststrukturering
  • Nyansering av argumenter
  • Forskningsprosessen fra skisseproduksjon til ferdigstilling
  • Konstruktiv kommentering
  • Muntlig presentasjon
  • Forskningsformidling gjennom tekst, bilder og/eller lyd

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen spenner over ca. åtte dobbelttimer spredt over mesteparten av vårsemestret, med samlinger ca. annenhver uke.

Undervisningen vil hovedsakelig ta form av diskusjonsseminarer.

Timene myntet på framlegging av egne kapittelutkast vil være åpne for alle masterstudenter på Sør-Asia-kunnskap, mens den muntlige formidlingspresentasjonen vil foregå med Sør-Asiaseksjonens BA-studenter som publikum.

For å få kurset godkjent, må du delta på minst 80 prosent av undervisningstimene.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven består i en muntlig presentasjon av eget masterprosjekt for BA-studenter i Indiastudier med hindi.

Eksamen består i populærvitenskapelig formidling av eget datamateriale i selvvalgt format, f.eks. kronikk, digital storytelling eller Pecha Kucha beregnet for publisering på IKOS’ nettsider.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk