Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et tilbud til studenter som ønsker å gjennomføre et feltarbeid i et sørasiatisk land for å samle inn materiale til sin master på Sør-Asia. Emnet består av introduksjonskurs før feltarbeid, og dernest av selve feltarbeidet. Introduksjonskurset er forholdsvis kort, og vil på 3 dobbeltimer vil gi studenten kjennskap til relevante metoder for feltarbeid, slik som notat- og intervjuteknikker. Studenten skal også lære å planlegge selve feltarbeidet, utarbeide eventuelle spørreskjema eller oversikt over hoved- og underordnede problemstillinger og lignende. Den viktigste delen av emnet er selve feltarbeidet, som skal gi studenten mulighet for å samle inn materiale til masteroppgaven i Sør-Asia, og i tillegg gi studenten erfaring i å gjennomføre et prosjektarbeid i et annet land. Studenten skal føre detaljert dagbok under feltarbeidet.

Hva lærer du?

Studenten skal opparbeide seg innsikt i feltarbeidsmetoder og en del relevante teknikker. Studenten skal også tilegne seg grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid i nye kulturer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Sør-Asia-studier under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått de obligatoriske emnene under denne studieretningen.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Introduksjonskurset organiseres som seminar over 3 dobbeltimer. Feltoppholdet organiseres av studenten selv, eventuelt i samråd med veileder.

Eksamen

Mappeevaluering: Etter gjennomført feltarbeid skal studenten levere en 5-8 siders rapport som presenterer og kritisk vurderer eget feltarbeid. Det skal også leveres sammendrag av dagboksnotater og en sammenfatning av sentrale intervjuer. Til sammen ca 10 sider. Mappen vurderes til bestått / ikke bestått av veileder eller fagansvarlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006.

Eksamen

Siste gang vår 2006.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.