Dette emnet er nedlagt

SAS4690 – Masteroppgave i Sør-Asiastudier

Kort om emnet

Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid på masterutdanningen og vil utgjøre mesteparten av arbeidet i tredje og fjerde semester.

Selve oppgaven skal være på 50-70 sider (à ca. 2300 anslag).

Først og fremst skal oppgaven være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Tema og problemstilling for oppgaven henter du fra et bredt spekter av sørasiatiske samfunnsforhold.

Du må samråde deg med en veileder om tema og problemstilling. Du anbefales dessuten å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning.

Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha:

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen blir belyst
  • evnet å samle egen empiri, og å analysere denne
  • gjort bruk av relevante vitenskapelige metoder
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst

Karakteren du får på masteroppgaven viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til masterstudiet i Asia og Midtøsten-studier, studieretning Sør-Asiastudier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført det første året på denne studieretningen. Til sammen må du ha bestått 80 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som studieretningen tilbyr kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave, og veiledningen er individuell.

Du får inntil 10 timer individuell veiledning.

Veileder skal være tildelt av instituttet i løpet av emnet SAS4001. Veileder bør være delaktig i utformingen av prosjektet.

Veiledningsforholdet inngås ved undertegnelse av veiledningsavtale.

Eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk