Dette emnet er nedlagt

SEM1112 interne prøver høst 2008

NB! Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen høsten 2008 må avlegge og få godkjent begge de obligatoriske interne prøvene. Studenter som ikke møter til prøvene må gi beskjed til studiekonsulent Monica Lund Haugom innen kl. 15 den gjeldende dagen for prøven. Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres instituttet eller poststemples senest tre dager etter dato for prøven. 

1. interne prøve: Torsdag 18. september kl. 14.15; pensum. kap. 1-3 i Leslau, Amharic Textbook

2. interne prøve: Torsdag 23. oktober kl. 14.15, seminarrom 3 Sophus Bugges hus.