Dette emnet er nedlagt

SEM4090 – Masteroppgave i semittisk språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et helt år.

Selve oppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom) og være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet semittiske språk og velges i samråd med veileder.

Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk. (Det anbefales å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning.

Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv).

I tillegg til veiledningen deltar du, fra andre semesteret av, på «Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten».

Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Avhengig av emnet kan det være interessant at et feltarbeid inngår som en del av masteroppgaven.

Det vil si at du selv reiser til Midtøsten og samler inn eget materiale.

Normalt vil et feltarbeid strekke seg over 1-3 måneder.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • samlet relevant materiale
  • selvstendig analysert dette materiale i lys av en relevant teori og ved hjelp av en vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst.

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i sammenlignende semittisk språkvitenskap med hebraisk under Program for asiatiske og afrikanske studier, samt bestått de 6 innledende emnene under denne studieretningen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

De 6 innledende emner á 10 sp under masterprogrammet i sammenlignende semittisk språkvitenskap med hebraisk må være bestått, ikke minst prosjektskisseemnet KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt). Til sammen må du ha bestått 60 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som er listet under studieretningen kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng.

Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene.

«Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten» er en del av emnet og du oppfordres til å delta aktivt.

Masterstudenter på alle nivåer er en del av seminaret og legger frem utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller lignende for hverandre.

Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget.

Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid.

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterbeskrivelser for masteroppgaver på Program for asiatiske og afrikanske studier

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk