Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TEA2122 - Høst 2006

Seminaret i dag 30/11 er avlyst pga sykdom.

30. nov. 2006 09:58

Ibsen på en ganske annerledes scene - fredag 1. september

Forelesning i anledning utgivelse av boka "Ibsen og figurteatret. Figurteatret og Ibsen".

Universitetslektor Anne Helgesen er redaktør av boka som tar for seg Ibsens forhold til dukketeater både som barn og voksen. Deretter behandles ti nordiske dukke/figur-teateroppsettinger av Ibsens drama.

Helgesen er teaterviter og figurteaterkunstner. Hun er opptatt av å kombinere det kunstneriske og teoretiske i forskningsformidlingen. Dette gjenspeiles både i boka og i hennes forelesningsvirksomhet.

Fredag 1. september gir hun en innføring i norsk teaterhistorie med teoretiske betraktninger (kl. 8.15) etterfulgt av en teatersekvens (kl. 9.30) - i aud. 2 i Sophus Bugges Hus.

Etter forelesningen inviteres til samtale med forfatteren i møterom 425 i P. A. Munchs Hus.

29. aug. 2006 18:05