Semesterside for TYR1010 - Høst 2020

Fakultetet har bestemt at eksamen i TYR1010 ikkje skal bli gjennomført i Silurveien hausten 2020. 

Dette tyder at eksamen i TYR1010 har blitt gjort om til digital eksamen. Utfyllande informasjon om ny eksamensform vil bli sendt ut så snart dette er bestemt.

21. okt. 2020 17:02

Husk de to obligatoriske kvalifiseringsprøvene i TYR1010: 

  • Torsdag, 17. september.2020, kl. 10:15 i GM hus Arne Næss Aud. 103
  • Mandag, 19. oktober. 2020, kl. 11:15  i GM hus Arne Næss Aud. 103

Tredje kvalifiseringsprøve: Torsdag, 29. oktober, kl. 10:15 i GM hus Arne Næss Aud. 103

14. sep. 2020 10:25

Grammatikkførelesingane i veke 34 er vanlegvis obligatorisk aktivitet, men grunna digital undervising vil det ikkje bli ført fråvær.

Det er likevel sterkt anbefalt at du deltek i dei digitale grammatikkførelesingane. Grammatikkførelesingane i veke 34 dannar grunnlaget for resten av språkundervisinga og vil vera relevant for eksamen.

Det blir ikkje gjort opptak av grammatikkførelesingane. 

Du får tilgang til undervisingsrommet i Zoom via Canvas-rommet for TYR1010.

13. aug. 2020 11:54