TYR2110 kvalifiseringsoppgave H08

Studentene minnes om at de skal skrive en semesteroppgave med innleveringsfrist 10. november kl. 15 i Fronter

enten over emnet

eller

Besvarelsene bør være på rundt 4 sider

(ca 2300 tegn per side, mellomrom ikke medregnet). Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignende) og paginert (sett inn sidetall). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Husk å påføre emnekode, semester og navnet ditt på forsiden.   

I tillegg til oppgavene må hver student levere skjemaet ”obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Dette skjemaet lastes ned, fylles ut og lastes opp i en egen mappe under Innlevering i Fronterrommet. Det er altså ikke nødvendig å signere for hånd på skjemaet.
 
Nyttig informasjon om Fronter finner du her.