Dette emnet er nedlagt

TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversettelse av norske sakprosatekster på normalt vanskelighetsnivå til tyrkisk.

Hva lærer du?

Emnet gjør studenten fortrolig med oversettelsesrettet setningsanalyse og teknikker for overføring av budskapet i de norske setningene fra norsk til tyrkisk, og til en viss grad også tyrkisk stilistikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TYR1110 – Tyrkisk 1, TYR1120 – Tyrkisk 2 og TYR2110 – Tyrkisk 3

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på TYR1110 – Tyrkisk 1, TYR1120 – Tyrkisk 2 og TYR2110 – Tyrkisk 3

For studenter som ikke har tyrkisk som morsmål, anbefales det at de har fulgt sommerkurset i Tyrkia (se under TYR2110).

Undervisning

Det er utarbeidet et kompendium med oversettelsesøvelser ordnet etter progresjon.

Studentene forutsettes å levere skriftlige oversettelsesøvelser hver uke, som blir gjennomgått i undervisningen. Det forutsettes at undervisningen følges regelmessig.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skoleeksamen, hvor en norsk tekst skal oversettes til tyrkisk. Bruk av ordbok er tillatt.

Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ingen muntlig.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ved behov og kapasitet.

Eksamen

Tilbys ved behov og kapasitet.

Undervisningsspråk

Norsk