Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Osmansk var språket i Det osmanske riket fra 1300-tallet og frem til den tyrkiske språkreformen i 1928. Osmansk kjennetegnes ved et sterkt element av lånt språkgods av arabisk-persisk opprinnelse, og har en rik litteratur. Osmansk ble skrevet med arabisk skrift. Kurset formidler en oversikt over særtrekkene i dette språket i sammenligning med moderne tyrkisk.

Hva lærer du?

Fortrolighet med lesning av osmanske tekster i arabisk skrift og fordypning i ortografiske prinsipper som gir pekepinn om språkhistoriske forhold fra 1300-tallet og fremover.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studierett ved Tyrkisk-linjen under masterprogram i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på bachelor-grad i tyrkisk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) eller HFB-SPR.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Det er krav om én obligatorisk kvalifiseringsoppgave i løpet av semesteret, hvor hovedvekten vil bli lagt på transkripsjon. Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se "Felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter
på HF":http://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/hf-retningslinjer-oblig.html

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret, hvor studenten skal transkribere og kommentere språkhistorisk en pensumtekst.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk