Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tsjagataisk, som er et tyrkisk språk som står i en mer direkte utviklingslinje fra gammeltyrkisk og gammeluigursk enn osmansk gjør, var litteraturspråk og lingua franca for tyrkiske folkeslag i Sentralasia og Russland fra 1400-tallet og til slutten av 1800-tallet, og har en meget rik litteratur. Kurset gir et innblikk i språket og litteraturen med hovedvekt på gullalderen på 1500-tallet. Tekstene leses i transkripsjon til latinsk alfabet.

Kurset vil fortrinsvis gis masterstudenter som spesialiserer seg på tyrkiske språk utenfor Tyrkia.

Hva lærer du?

Fortrolighet med kjennetegn som skiller tsjagataisk fra osmansk og innblikk i den språkhistoriske bakgrunnen for disse. Overblikk over utviklingslinjene fremover til moderne uigursk på den ene og uzbekisk på den andre siden. Fortrolighet med tematikken i gullalderlitteraturen og innblikk i litteraturhistorien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studierett ved Tyrkisk-linjen under masterprogram i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på bachelor-grad i tyrkisk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) eller HFB-SPR.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det blir tilbudt 1 dobbelttime seminar per uke i 10 uker. I løpet av kurset skrives to obligatoriske oppgaver. Oppgavene blir gjennomgått i seminaret og skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Eksamen

Den karaktergivende evalueringsformen er en skriftlig prøve (skoleeksamen) på 4 timer.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk