Dette emnet er nedlagt

TYR4140 – Tyrkisk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversikt over utviklingen av de tyrkiske språkene fra gammeltyrkisk og frem til de første osmanske tekstene på 1300-tallet, deretter en konsentrasjon om utviklingen av osmansk. Tekstprøver vil bli gitt fra de forskjellige utviklingsstadiene.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er at studentene skal erhverve en oversikt over utviklingen av de tyrkiske språkene med hovedvekt på Tyrkia-tyrkisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studierett ved Tyrkisk-linjen under masterprogram i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på bachelor-grad i tyrkisk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) eller HFB-SPR.

Undervisning

Kurset vil strekke seg over et helt semester. 1-2 seminartimer i uka. Krav om to obligatoriske oppgaver i løpet av kurset. Oppgavene blir gjennomgått i seminaret, de skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver skal karakterbedømmes.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys ved behov

Eksamen

Tilbys ved behov

Undervisningsspråk

Norsk